InfoOpeningstijden:
Mijn werkdagen zijn: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 7.00-18.00 uur (vrijdag, zaterdag en zondag gesloten).
De openingstijden op werkdagen zijn flexibel en in overleg is er veel mogelijk.

Vakantie:
Zodra de vakantie planning bekend is, meld ik deze bij de ouders. Uiteraard zal de vakantie planning ruim van te voren bekend zijn.

Beschikbaarheid:

Maandag -
Dinsdag -
Woendag -
Donderdag - Geen opvang
Vrijdag - Geen opvang

Vrij:     Bezet:

Tarieven:
Het tarief is € 5,95 per uur per kind, dit is inclusief fruit, lunch, tussendoortjes en drinken.
Niet inbegrepen zijn: Luiers, luierdoekjes, warme maaltijden, zuigelingenvoeding, flesjes en speentjes.
Voor tegemoetkoming in de kosten voor de kinderopvang verwijs ik u door naar de website van de belastingdienst.

Praktische:
Geef voor het slapen van uw kindje een eigen knuffel mee en een setje reservekleding kan heel handig zijn bij ongelukjes.

Voor-en vroegschoolse Educatie 'Kiki':
Ik maak gebruik van de Kiki methode om op een spelende wijze met de kinderen een vast terugkerende dagindeling te bieden. Kiki maakt gebruik van verschillende thema's, die maandelijks wisselen.

Voor-en vroegschoolse voorbereiding op het kleuter onderwijs.
Tevens is er ook voor de ouders thuis een mogelijkheid om mee te doen aan de maandelijkse thema's.
Voor meer informatie verwijs ik u naar de website van VVE Kiki.

Gastouderbureaus:
Ik sta ingeschreven bij de volgende gastouderbureaus;

  • Gastouderbureau Sproet

Interessante links:
www.gastouderbureausproet.nl
www.belastingdienst.nl


Ziekte beleid:
Ik heb hiervoor gebruik gemaakt van de adviezen die ik heb gekregen van de GGD. De reden hiervan is dat we te maken hebben met een grote groep kinderen maar ook ouders en grootouders die soms nog een rol spelen in de opvang van jullie kind/kinderen. Ik wil zo min mogelijk risico's lopen dat jullie kinderen ziek worden.

Hieronder zijn de adviezen van de GGD te lezen, deze adviezen gebruik ik dan ook als leidraad bij mij in de opvang.

Een zetpil voordat het kindje naar de opvang gaat is niet de bedoeling, omdat ik hierdoor toch wordt geconfronteerd met een ziek kind. Ik ben van mening dat een ziek kind bij de opvang niet de zorg kan krijgen waar het op dat moment behoefte aan heeft. Een ziek kind hoort thuis verzorgt te worden. Helaas is dit in het verleden te vaak gebeurt. Vandaar dat ik dit toch even onder de aandacht wil brengen. Ik / de groep hebben een dagprogramma wat door een ziek kind verstoort wordt en onrust bij de ander opvangkindjes veroorzaakt, wat niet wenselijk is.

Onder "ziek zijn" wordt verstaan;

  • het kind voelt zich niet lekker, het is huilerig, hangerig, vertoont tekenen van pijn, heeft geen eetlust, heeft diarree, geeft over
  • het kind heeft een temperatuur van 38,5 °C of hoger
  • het kind die op het moment dat het gebracht wordt een besmettelijke ziekte heeft. (*)

Als u kind een "besmettelijke" ziekte heeft (incubatietijd is vaak al geweest) dan toch te allen tijde eerst met mij contact opnemen voordat u uw kindje komt brengen, zodat ik eerst met de ouders van de andere gastkinderen kan overleggen of ze hun kindje wel of niet willen brengen. Zo kunnen bv ouders, die op korte termijn op vakantie gaan zelf de keuze maken of ze hun kindje willen brengen (incubatietijd kan al wel geweest zijn, hier heb ik geen invloed op) en worden de ouders mogelijk niet achteraf geconfronteerd met een ziek kindje tijdens de vakantie zonder dat ze hier een keuze in hadden.

De meest voorkomende besmettelijke aandoeningen en ziektes zijn; Diarree, griep, hand- voet- en mondziekte, kinkhoest, krentenbaard, middenoorontsteking, roodvonk, spruw, vijfde ziekte, zesde ziekte en de waterpokken (*).

(*) Bij waterpokken mag u kind weer komen als de blaasje geheel zijn ingedroogd, dan is er geen besmetting gevaar meer, wel moet het kind het aankunnen om in de groep mee te draaien.

Elk kind zal anders reageren als het ziek is.

Wanneer vraag ik ouders om hun zieke kind op te halen?

  • als een kind te ziek is om aan het dagprogramma deel te nemen
  • als de verzorging te intensief is voor mij als gastouder en ik de overige gastkindjes geen aandacht meer kan geven
  • het kind en temperatuur van 38,5 °C of hoger

Toedienen van medicijnen:
Op advies van de GGD worden medicijnen alleen toegediend als deze door de (huis)arts zijn voorgeschreven. Ouders dienen een verklaring te onderteken waarop zij vermelden welk medicijn wanneer in welke dosering moet worden toegediend.
Ik noteer op het formulier het tijdstip van toedienen en parafeer hiervoor.

Paracetamol:
Paracetamol wordt veel gebruikt bij kleine kinderen, o.a. bij het doorkomen van tanden en kiezen (al dan niet met koorts),
na een inenting of bij pijn of koorts zonder directe aanleiding. Op advies van de GGD wordt door de gastouder paracetamol alleen op voorschrift van een (huis)arts toegediend. Koorts heeft namelijk altijd een oorzaak, die vaak niet direct aan te tonen is. Omdat ik aansprakelijk ben voor het kind gedurende het verblijf, wordt er geen paracetamol toegediend: stel dat het kind ernstig ziek wordt en de koorts is onderdrukt met paracetamol, kan ik aansprakelijk worden gesteld. Om dat te voorkomen, wordt paracetamol alleen op doktersvoorschrift gegeven indien de ouders hiervoor het betreffende formulier hebben ondertekend. Indien ouders 's ochtends thuis een kind paracetamol geven, ligt de verantwoording daarvan bij de ouders.
De ouders dienen deze toediening zeker te melden bij mij, zodra het kind gebracht wordt, zodat ik het kind extra in de gaten kan houden.

Speelgoed meenemen:
Het gebeurt regelmatig dat de kinderen speelgoed mee van huis nemen. Het is alleen niet zo handig ze willen het vaak niet delen het kan kapot gaan door een ander kind. En ook wordt het speelgoed vaak vergeten mee naar huis te nemen. Ik kan niet ook nog op het meegebrachte speelgoed letten het is vaak druk rond de tijd dat de kindje opgehaald worden. Meegebracht speelgoed voldoet ook niet altijd aan de eisen die er gelden voor de opvang. Een knuffel om mee te slapen is natuurlijk geen probleem.

Er is voldoende speelgoed aanwezig voor de kindjes.

Telefoon stil in de middag:
Ik heb mijn telefoon op stil / tril stand staan, omdat er vaak een baby beneden slaapt en dan niet wakker worden door telefoon geluiden.

Schoenen uit bij binnenkomst:
Het zal fijn zijn als de schoenen uit gaan in de gang als de kindjes binnen komen. Dit omdat ik elke avond voor de volgende opvang dag de vloer dweil en stofzuig zodat het weer schoon en fris is. Het gebeurt regelmatig dat er veel zand uit de schoenen komt, waardoor we de helde dag hierin lopen en kruipen. Einde dag is het natuurlijk geen probleem, want dan zijn de meeste kindjes alweer naar huis.

Nu het weer iets minder warm is misschien lekkere sloffen of wat dikkere sokken mee te nemen. De vloerverwarming staat wel aan, maar het kan toch prettig zijn.